Καταπολέμηση κατσαρίδας:κατσαρίδα απεντομώσεις απολυμάνσεις αγρίνιο

Εξειδικευμέμη καταπολέμηση της κατσαρίδας σε ευαίσθητους χώρους (νοσοκομεία, εστιατόρια, διαμερίσματα) με χρησιμοποίηση σκευασμάτων σε μορφή Gel. Δεν χρειάζεται η εκκένωση των χώρων, είναι άοσμα, δεν έχουν σήμανση τοξικότητας έτσι ώστε η εφαρμογή του να γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά.

Καταπολέμηση Σαρακιού:

Με κάθε επιτρεπόμενο τρόπο (ενέσεις, καπνισμό, υποκαπνισμό κ.λ.π.)

Εκτεταμένες μυοκτονίες με χρήση υποκαπνισμού – φωστοξίνες:

Εξειδικευμένη εφαρμογή για περιοχές με μεγάλη προσβολή από τρωκτικά (νησιά, αγρούς, πλοία, αποθήκες σιτηρών, κ.ά.)

Πυροπροστασία με χρήση ζιζανιοκτόνων:

Η καλύτερη χρήση των ζιζανιοκτόνων, δεν επιτρέπουν την συγκέντρωση ξερών χόρτων κοντά σε ευαίσθητες περιοχές.

Απώθηση οικιακών ζώων – πτηνών:

Χωρίς κανένα απολύτως κίνδυνο για την υπαρξή τους.

Συσκευές σύλληψης ιπτάμενων εντόμων:

Αναλαμβάνουμε την προμήθεια σας με ειδικές συσκευές σύλληψης ιπτάμενων εντόμων με κολλώδης επιφάνειες σύμφωνα μα την οδηγία 94/43 των Ε.Κ.

έντομα απεντομώσεις απολυμάνσεις αγρίνιο

Εντομοαπωθήσεις:

Ψεκάζοντας με οικολογικά σκευάσματα επιτυγχάνουμε την απουσία κάθε εντόμου από ανοιχτούς χώρους, έως και τέσσερις ημέρες (Συνέδρια, Συγκεντρώσεις, Συναυλίες).

Φιδοαπωθήσεις:

Με συνδυασμένη χρήση σκευασμάτων επιτυγχάνουμε την απομάκρυνση των φιδιών από μεγάλες εκτάσεις (Κάμπινγκ, Γήπεδα κ.λ.π.).

Ζιζανιοκτονίες:

Εφαρμογή ζιζανιοκτόνων, καθολικών ή επιλεκτικών (σε Εθνικές οδούς, σιδηροδρομικές γραμμές, στρατόπεδα) κ.λ.π.

Καθαρισμοί:

Οικιακών και δημόσιων χώρων, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Μελέτες HACCP & ISO:

Η εταιρία μας αναλαμβάνει τη διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος HACCP & ISO