Η Υγειονομική ΔΕ ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την ουσιαστική και επιστημονική συνεισφορά σε θέματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Είναι μια επιχείρηση εξειδικευμένη σε:

 • έργα διαχείρισης απεντόμωσης,
 • αδρανοποίησης ιών,
 • βακτηριοκτονία,
 • απόσμηση,
 • ζιζανιοκτονία,
 • καταπολέμηση σαρακιού,
 • εκτεταμένες μυοκτονίες με χρήση υποκαπνισμού,
 • φωστοξίνες,
 • πυροπροστασία με χρήση ζυζανιοκτόνων,
 • απώθηση ενοχλητικών ζώων,
 • απώθηση ερπετών και πτηνων,
 • συλληψης ιπτάμενων εντόμων,
 • φιδοαπωθήσεις, Μελέτες Υγιεινής,
 • Καθαρισμούς, 
 • Μελέτες & Κατασκευές Πράσινου,
 • Αυτόματο Πότισμα,
 • Συντήρηση Πολυκατοικιών,
 • Συντήρηση Πάρκων,
 • Δημοσίων χώρων κλπ.

Σήμερα μετά από πολυετή εμπειρία εφαρμογής και έρευνας διαθέτει  γραφείο, αποθήκη, ένα σύνολο εξειδικευμένων μηχανημάτων, έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό και συνεχή επίβλεψη του Υπεύθυνου  Επιστήμονα. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε είναι υγειονομικής σημασίας, εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, άοσμα, αλέκιαστα και εγκεκριμένα, κατάλληλα για χρήση σε κατοικημένους χώρους, βάση του νόμου 12114/14-8-81, συνεπώς ακίνδυνα για τον άνθρωπο, ζώα, υδρόβιους οργανισμούς και γενικώς την Δημόσια Υγεία. Οι εργασίες που παρέχουμε καλύπτουν τις απαιτήσεις όπως αυτές απορρέουν από τα πρότυπα :  ISO 22000:2005(τρόφιμα)  & ISO 14001:2004(περιβάλλον). Οι δολωματικοί σταθμοί μυοκτονίας υψηλής ασφάλειας και οι συσκευές παγίδευσης ιπτάμενων εντόμων είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές ISO και HACCP (ISO 22000:2005) και συνοδεύονται από τα MSDS και CERTIFICATE αυτων αντίστοιχα.