Η εταιρία μας καθημερινά αντιμετωπίζει με άριστα αποτελέσματα τα προβλήματα που προκαλούν τα τρωκτικά σε διάφορους χώρους, όπου ο καθένας έχει τις ιδιαιτερότητες του και απαιτεί ξεχωριστή προσοχή και μελέτη. Οι τρόποι που χρησιμοποιούμε για την καταπολέμηση είναι  ενδεδειγμένοι για το σύστημα HACCP σύμφωνα με την οδηγία 93/43 της Ε.Ε. Γίνεται με τοποθέτηση σύγχρονων μυοκτόνων αντιπηκτικών β’ γενιάς σε δολωματικούς σταθμούς έτσι ώστε να εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια για τα παιδιά και τα ζώα. Η χρήση παγίδων με κολλώδη επιφάνεια και η μηχανική παγίδα πολλαπλών συλλήψεων τρωκτικών αποτελούν τον οικολογικό τρόπο καταπολέμησης που ενδείκνυται σε χώρους που απαγορεύεται η χρήση χημικών δολωματικών σκευασμάτων.